Çevre Politikası


ÇAKIR YANGIN olarak faaliyet gösterdiğimiz alanda;


-İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.
-Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.
-Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.
-Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.
-Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.
-Acil Durum Riskleri’ni azaltmaktır.

Çevre Politikası